Udlejningsbetingelser & aftaler – Livetssted.dk

Udlejningsbetingelser & aftaler - Livetssted.dk
Lejebetingelser & aftaler

 

Udlejningsbetingelser & aftaler – Livetssted.dk

Udlejer

Udlejer forpligter sig til, at give lejer adgang til det lejede på aftalte tidspunkt og i det aftalte tidsrum.
Udlejer sørger for at det udlejede er ryddeligt og rengjort, samt at nødvendigt inventar og udstyr er til rådighed og i funktionsdygtig stand ifølge lejeaftalen.


Lejer

Lejers pligt til betaling
-at indbetale det aftalte depositum og rest leje rettidigt ifølge lejeaftalen.
-at erstatte evt. beskadiget inventar / udstyr m.v.
-at betaler for evt. nødvendig oprydning og rengøring, såfremt det lejede ikke afleveres som det er modtaget.
-at foretage foreskrevet slutrengøring (se oplag / husorden )  alternativt kan du betale 500 kr. for at lade mig klare denne rengøring.

Lejers pligt til fremmøde m.v.
-at møde på det aftalte tidspunkt for overdragelse af nøgler og lokaler.
-at at være ude af lokalerne og aflevere nøglen igen på det aftalte sted og tidspunkt.
-at aflevere det lejede ryddeligt og rengjort og i samme stand som det er modtaget.
-at drage omsorg for det lejede; f.eks. sørge for passende beskyttelse af trægulve imod massageolie mv.
-at de 12 madrasser som huset råder over beskyttes mod nedsivning af div. kropsvæsker m.v. (Ved at benytte vådliggerlagen, ekstra lagen, badehåndklæde m.v.)
-at drage omsorg for dine gæster og deres ve og vel, samt have de nødvendig ansvarsforsikringer, så både deltagere, lokaler, inventar og udstyr er dækket i tilfælde af opståede skader.


Tillæg for manglende oprydning og rengøring

Tillæg for manglende oprydning afregnes med 250 kr. pr. time der forbruges på efterfølgende oprydning

Tillæg for manglende rengøring (fejning, støvsugning og gulvvask, opvask, rengøring af bad & WC) afregnes med 250 kr. pr. time der forbruges på efterfølgende rengøring

Du kan vælge om du ønsker at slipper for slutrengøringen ved at betale mig 500 kr. for denne service.

Tillæg for beskadiget inventar, udstyr, service m.v. erstattes til gældende reparations- / udskiftning pris

Tillæg for bortkomst af nøgler (der betales gældende pris på omkodning af låse, samt nye nøgler)

Ovenstående tillæg for manglende oprydning, rengøring og skader m.v. udfaktureres og forfalder til betaling inden 8 dage efter fakturadato


Udlejningsbetingelser & aftaler – Livetssted.dk * Husreglerne

Husregler – Se og download dem her:

Husorden-LivetsstedEN01

Husorden-Livetssted-køk01.

Husorden-Livetssted-bad01

Husorden-Floors-Livetssted


Interesseret i at leje ?

Ring for en fremvisning af lokalerne på telefon: +45 21 403 487

Eller send en mail med dine ønsker til: info@livetssted.dk…

Jeg glæder mig til at være vært for dig og dine gæster ❤️ Thor